Team

Het team van de Eben-Haëzerschool wordt gevormd door 25 enthousiaste medewerkers. Zij zijn verdeeld over onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Naast de locatiedirecteur en de groepsleerkrachten werken op onze school IB-er, RT-ers, onderwijskundige specialist op het gebied van taal/lezen en een administratief medewerkster.