Ouderraad

De ouderraad op de Beatrixschool bestaat uit een gezellige en enthousiaste groep ouders die met elkaar verschillende activiteiten voor school helpen organiseren.

Graag vertellen we wat de ouderraad doet.

Wij helpen bij de diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Bijbelse projecten, schoolreisjes, opening/afsluiting schooljaar etc.

Maar ook zijn we te vinden bij de buitenschoolse (sport)activiteiten zoals korfbaltoernooi, voetbaltoernooi, avondvierdaagse, pupillenspektakel etc. Bij de verschillende activiteiten ondersteunen wij het team waardoor we met elkaar leuke activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen, ouders en het team!

Ook heeft de ouderraad tot taak het innen en beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage, de bijdrage die nodig is om de verschillende activiteiten mogelijk te maken.

Om alles in goed overleg met elkaar en het team voor te bereiden en te bespreken gaat er natuurlijk veel per mail maar komen we als ouderraad maandelijks bij elkaar. In een vergadering bespreken we onder andere de komende activiteiten en andere schoolzaken die aan de orde komen.

Heeft u nog een leuk idee of een vraag voor of over de ouderraad, dan horen wij dat graag. U kunt ons bereiken via het emailadres orbea@ichthushuizen.nl. 

Een hartelijke groet van de ouderraad,

Dorith, Pernelle, Zwanet, Jeanette, Petra, Helle, Gerdiene, Paulien, Simone, Petra, Linda

Uw ouderbijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL68RABO 0329932691 t.n.v. Ouderraad Eben-Haëzerschool te Huizen onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).