Identiteitscommissie

De identiteitscommissie bestaat uit een groep betrokken ouders. Zij bespreken met ons alle aspecten van de identiteit. Allereerst natuurlijk over alles wat verband houdt met onze levensbeschouwelijke identiteit. Hoe gaan wij als christelijke school om met ons Bijbelonderwijs? Op welke manier worden de vieringen vormgegeven (Kerst en Pasen)? Hoe zit het met de normen en waarden op onze school?
De identiteit van onze school heeft ook alles te maken met ons pedagogisch en didactisch handelen. Ook vinden we het belangrijk dat we een herkenbare rol spelen in de wijk waarin de school staat. Om die reden spreekt de identiteitscommissie ook over vragen als: Welke leesboeken passen goed bij onze school? Welke methodes kunnen we het beste aanschaffen? Welke initiatieven nemen we om als school meer voor de buurt te betekenen?

Heeft u vragen voor de identiteitscommissie? Neemt u dan contact op via identiteitscommissieehs@ichthushuizen.nl