English                                                                                                 

Sinds januari 2016 is onze school officieel van start gegaan als VVTO school. Dat wil zeggen dat wij als school vroeg vreemde talen onderwijs aanbieden vanaf groep 1 t/m 8.

In de praktijk wil dit zeggen dat wij iedere dag Engels aanbieden in de groep. Iedere dag wordt er sowieso 15 minuten Engels gesproken. Dit zijn korte lesmomentjes waarin leerkrachten stukjes Engels vanuit de methode herhalen of nieuw aanbieden of lesjes die gerelateerd zijn aan het methode-thema. Het thema is bijvoorbeeld “food”. Dan kunnen de leerkrachten bijvoorbeeld in deze kwartiertjes lesjes aanbieden als een food-memory of toneelstukjes aanbieden die betrekking hebben op eten kopen. Of wat voor eten mis ik in de mand nadat de groep heeft gekeken wat er allemaal in de mand zit. Al spelenderwijs worden de kinderen de woorden eigen en wordt de passieve taalschat omgezet in een actieve taalschat. Onze school onderscheidt zich t.o.v. andere scholen, dat wij in plaats van een methodeles Engels iedere dag Engels spreken en veel lesmateriaal naast de methode aan onze kinderen aanbieden.

Wij hebben bijvoorbeeld allemaal een English corner in de klas. In deze hoek hebben wij een groot aanbod van Engelse boeken en spelletjes. Wekelijks maken de kinderen gebruik van deze materialen wat ten goede komt aan hun Engelse ontwikkeling.

De leerkrachten hebben studiedagen gevolgd die in het teken stonden van Engelse vaardigheden. Ook in de nabije toekomst biedt de school voor de leerkrachten Engels aan om zich hierin te bekwamen.

Wat wij ook erg belangrijk vinden is dat leerkrachten van elkaar kunnen leren. De ene leerkracht biedt bijvoorbeeld een leuke en leerzame les aan voor de groep, terwijl de ander komt kijken. Zo leren wij van elkaar en kunnen dit weer voor de kinderen gebruiken.

Onze visie en missie zijn ook erg belangrijk om telkens scherp te houden waarom wij Engels al vanaf groep 1 t/m groep 8 aanbieden.

Missie en Visie van de Beatrixschool voor Engels

Missie

Wij kunnen de Engelse taal actief en passief toepassen vanaf niveau A1 naar niveau A2 in het jaar 2023, om zo onze leerlingen voor te bereiden op het wereldburgerschap en op internationalisering.

A2 niveau:

Vaardigheid luisteren
De leerling kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Gesprekken voeren
De leerling kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, hoewel ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden.

Spreken
De leerling kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

Schrijven
De leerling kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

Lezen
De leerling kan zeer korte, eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie  in  eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en  dienstregelingen lezen  en de leerling kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

Visie

In een samenleving waarin Engels steeds belangrijker wordt, willen wij als school aansluiten bij de spontane taalontwikkeling van het jonge kind.
Wij vinden hierbij de doorgaande lijn t/m groep 8 belangrijk.
Leerkrachten worden d.m.v. materialen en studiemomenten toegerust om met plezier en enthousiasme Engels te kunnen geven.
Een speerpunt is ook, dat wij contact onderhouden met het VO in Huizen. In ontwikkeling is hierbij de gedachte om afstemming tot stand te brengen in de toekomst.
Ons doel is hierbij dan ook, dat kinderen in de toekomst kunnen instromen in het middelbaar onderwijs op hun eigen niveau.
Naast onze eigen lessen in de groep zijn wij ons aan het oriënteren om via de pc kinderen individueel te laten oefenen met Engelse programma’s die hun woordenschat hiermee uitbreiden in de Engelse taal.
Ons doel is ook om contact te leggen met internationale scholen en dat wij in het Engels met elkaar via het digibord en/of PC met elkaar kunnen communiceren.
De spreekvaardigheid is daarom bij ons op school super belangrijk in het Engels!

Heeft u nog vragen of bent u nieuwsgierig geworden, neemt u dan contact op met de school en wilt u eens een les bijwonen, dan bent u uiteraard van harte welkom!